ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИГОДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО –  РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

І. Загальні положення

1.1. Вигодський навчально – реабілітаційний центр Івано – Франківської обласної ради  (далі – Центр) – це загальноосвітній  навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація  права на  освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими вадами зору (у поєднанні з тяжкими системними  мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю, сліпоглухих, та інших), їх інтеграцію в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

1.2. Дошкільне відділення  Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (далі по тексту – дошкільне відділення центру) діє на підставі Положення, яке затверджується директором центру і розроблене на основі Положення  про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305  « Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»зі змінами та доповненнями,  внесеними згідно з Постановами КМУN 1124 ( 1124-2009-п ) від 05.10.2009 , N 1204        ( 1204-2011-п ) від 16.11.2011 }, Положення про навчально-реабілітаційний центр, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №920 від 16.08.2012 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року № 920 за № 1502/21814,  Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради.

1.3. У своїй діяльності дошкільне відділення центру  керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, нормативно-правовими актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня  2003 р. № 305, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 920 від 16.08.2012 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року № 920 за № 1502/21814, Статутом Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради  та  цим Положенням.

ІІ.Найменування та місцезнаходження

2.1.Найменування:

повне українською мовою: Дошкільне відділення  Вигодського навчально – реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради;

скорочене українською мовою: дошкільне відділення центру (ДВ Вигодського НРЦ)

2.2.Місцезнаходження: вулиця Данила Галицького, 7, селище Вигода, Долинський район, Івано-Франківська область, Україна. Поштовий індекс: 77552. Електронна адреса: e-mail: schoolzir@ukr.net, веб-сайт: www.vygoda-ecrc.if.ua. Телефони: 0347761247 (факс); 0347761246 (бухгалтерія).

ІІІ.Мета та предмет діяльності

3.1. Головними завданнями дошкільного відділення центру є:

– забезпечення права дітей  з  вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної  освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

– забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної  освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

– формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– забезпечення системного кваліфікованого психолого – медико -педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

– надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

– надання психолого – педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей – інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

3.2. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в дошкільному відділенні центру визначаються:

– гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;

– створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

– здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

 ІУ. Структура дошкільного відділення центру та порядок його комплектування

4.1. У складі дошкільного відділення  функціонують групи компенсуючого типу денного, короткотривалого та цілодобового перебування  дітей віком від 3 до 6 (7) років  та групи інтернатного типу.

4.2.Мережа груп дошкільного відділення центру визначається уповноваженим органом  управління за поданням директора центру, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу дітей з вадами розвитку, контингенту дітей та відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу.

4.3.Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку не повинна перевищувати  6  осіб.  Засновник   може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному відділенні центру.

4.4. Усі діти, які відвідують дошкільне відділення  центру,  беруться на облік.

4.5. Діти, які отримують у дошкільному відділенні  центру лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

4.6. Порядок комплектування дошкільного відділення центру

4.6.1.До дошкільного відділення  центру зараховуються діти , відповідно до спільного наказу МОНУ і МОЗУ від 27.03.2006 року №240/165 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу»: сліпі діти і зі зниженим зором, діти з амбліопією високого та середнього ступенів, функціональними порушеннями зору та косоокістю; діти з гостротою зору до 0,4 із оптимальною оптичною корекцією на кращому оці.

4.6.2.Групи у дошкільному відділенні комплектуються з урахуванням ступеня порушення зору і віку дітей: для сліпих; для дітей зі зниженим зором; з косоокістю і амбліопією; зі складними порушеннями. Діти з різними порушеннями зору можуть перебувати в одній групі за нормативами ,затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128(z 0229-02).

4.6.3.Для сліпих дітей і дітей зі зниженим зором тривалість перебування у дошкільному відділенні – від зарахування до початку шкільного навчання; для дітей з косоокістю і амбліопією – один рік. У разі необхідності цей термін може бути продовжено на підставі висновку лікаря-офтальмолога.

4.6.4. Групи дошкільного відділення центру комплектуються вихованцями відповідно до структури згідно з нормативами наповнюваності, як правило, з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

4.6.5.  Направлення дітей здійснюється відповідним уповноваженим органом управління на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

4.6.6.У випадках, коли висновок  може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує перебування дитини у відділенні  з випробувальним строком на один рік , а за потреби – поглиблене медичне вивчення дитини.

4.6.7.Після закінчення випробувального строку   ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її подальшого перебування  танавчально-виховної і  корекційно-розвиткової роботи.

4.6.8. Прийом дітей до дошкільного відділення центру  та формування нових груп у ньому, переведення у  вікову групу проводиться, як правило, до початку навчального року.

4.6.9.У разі необхідності вихованці можуть зараховуватися або переводитися до іншої групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.6.10.Зарахування  вихованців до дошкільного відділення  центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

2) направлення відповідного органу управління освітою;

3) копії свідоцтва про народження дитини;

4) висновку ПМПК;

5) висновку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

6) індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

7) довідок про стан здоров’я дитини:

8) медичної карти дитини (ф. № 026/о); витягу з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

9) копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о);

10) довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;

11) медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад. 

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

4.7. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються  документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.

4.8. Документи, необхідні для зарахування дитини до дошкільного відділення центру, подаються особисто батьками, або особами, які їх заміняють.

4.9. Під час прийому дитини до дошкільного відділення центру ,старший вихователь   зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх  замінюють, із Статутом  центру, Положенням про дошкільне відділення центру , іншими документами, що  регламентують їх діяльність.

4.10. Протягом року проводяться засідання ПМПК ( не рідше, ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обгрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей  психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

4.11. За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів  вихованці  центру переводяться до іншого типу дошкільного закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки, або особи, які їх заміняють, спільно з адміністрацією центру та відповідним органом управління .

4.12.Вихованці дошкільного відділення з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за рішенням органів влади,  перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

4.13. За вихованцем дошкільного відділення Центру  зберігається місце в ньому у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період  ( 75 днів). За бажанням батьків, групи  дошкільного відділення центру  можуть  мати канікули, відповідно до їх тривалості у Центрі.

4.14. Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до дошкільного відділення центру є:

1)  епілепсія з частими епілептичними нападами;

2) стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

3) судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

4) тяжка, глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

5)  психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

6) психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

7) інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

8) бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

9) всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

10) туберкульоз.

4.15.Не підлягають зарахуванню до дошкільного відділення центру діти з помірною, тяжкою, глибокою розумовою відсталістю; порушеннями емоційно-вольової сфери органічного походження; сліпоглухі від народження; з порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і не обслуговують себе.

4.16.Відрахування дитини  з  дошкільного  відділення центру  може здійснюватись:

–    за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

–   на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному  відділенні центру;

-в інших випадках, передбачених чинним законодавством .

4.17. Дошкільне відділення Центру працює з постійним та змінним контингентом вихованців:

постійний контингент – це вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного  віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико – реабілітаційну, консультативну та соціально – реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім»ї.

У. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному відділенні центру

5.1. Зміст  дошкільної освіти у дошкільному відділенні центру  визначається  Базовим компонентом  дошкільної освіти  та  реалізується  згідно  з  Державною  базовою  програмою   та   іншими  додатковими  програмами  розвитку  дітей, затвердженими МОНУ{  Пункт  20  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 1204 ( 1204-2011-п ) від 16.11.2011 }.

5.2. З  метою  своєчасного  виявлення,  підтримки  та розвитку обдарованості,  природних нахилів та здібностей  дітей  дошкільне відділення центру  може організовувати освітній процес за одним чи  кількома     пріоритетними     напрямами     (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, корекційно-розвитковий, тощо).

5.3. Якщо дошкільне відділення ценру  організовує освітній процес за одним або кількома пріоритетними напрямами чи  провадить інноваційну  діяльність, то його адміністрація  має право обирати програму з варіантних, затверджених МОНУ .

5.4.Навчально-виховний  процес ,  в основному,   здійснюється   за  окремими  програмами  і методиками,  розробленими на основі Державної базової програми  та  затвердженими в установленому порядку, проводиться корекційно-відновлювальна робота  з предметно-практичного   навчання,    лікувальної    фізкультури,  соціально-побутової  та   комунікативної  діяльності,  просторової  орієнтації,  розвитку слухового,  зорового, дотикового сприймання,  формування мовлення.

5.5. Діяльність      дошкільного      відділення центру  регламентується планом роботи,  який є додатком до річного плану роботи центру , складається на навчальний рік   і    оздоровчий    період,   та  схвалюється    педагогічною   радою, і затверджується  директором центру .  План роботи на оздоровчий період  складається окремо і  додатково  погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

5.6. Для  задоволення  потреб  населення дошкільне  відділення  може  функціонувати  протягом  року  чи  сезонно  (неповний  календарний рік, але не менш як три місяці на рік).

5.7. У разі потреби  за  рішенням  органу  управління  може  встановлюватися  особливий  режим  роботи  дошкільного  відділення.

5.8.Режим роботи  дошкільного   відділення центру встановлюється  Вигодським навчальним корекційно-реабілітаційним центром   за  погодженням   з   відповідними  органом управління   з   урахуванням   проведення  корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи

5.9. За  бажанням  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  у дошкільному відділенні центру  дитина може перебувати цілодобово, протягом  дня або короткотривало (неповний день).  Для дітей,  які перебувають  у  дошкільному   відділенні центру    короткотривало , або є змінним контингентом, можуть   створюватися  окремі  групи, також  можуть функціонувати чергові групи в  ранкові  та  вечірні години, у вихідні та святкові дні.  Зарахування дітей  до  таких  груп  здійснюється на загальних  підставах.

5.10. Дошкільне відділення  центру  здійснює  соціально-педагогічний  патронат  сім’ї  з метою забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які  потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не  відвідують  дошкільних  закладів, дошкільного відділення центру,    та   надання   консультаційної  допомоги сім’ї.

 5.11. Структура навчального року ( тривалість навчальних і виховних  занять та режим роботи) дошкільного відділення центру  встановлюються Центром у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.  Навчальний  рік   у   дошкільному   відділенні центру починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року,  а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня. Під час оздоровчого періоду у вихованців дошкільного відділення встановлюється канікулярний період,який співпадає з канікулами у центрі, а також оздоровчий період  може тривати упродовж  двох місяців – червня і серпня .

5.12.У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за  адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх заміняють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором.

5.13. Освітньо – реабілітаційний процес дітей дошкільного віку  будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

5.14. Навчальний процес у дошкільному відділенні центру базується з урахуванням  вимог лікувально-відновлювальної роботи та щадного режиму дня. У процесі  виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні психолого-педагогічні рекомендації.

5.15. Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися  індивідуальний розклад навчальних занять.

5.16. Мова виховання в дошкільному відділенні Центру визначається відповідно до Конституції України та законодавства України  про мови.

5.17.Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного відділення центру є вихованці, старший вихователь ( завідувач, керівник відділення) педагогічні, медичні та інші працівники Центру, батьки або особи, які їх заміняють.

5.18. Учасники  навчально-виховного процесу  дошкільного відділення центру є повноправними членами усіх органів    громадського   самоврядування   центру і мають право утворювати  інші громадські органи  дошкільного відділення у встановленому чинними законодавством порядку  за погодженням з директором центру.

5.19.Педагогічними працівниками Дошкільного відділення  центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу як правило, корекційну або дефектологічну педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.   У зв’язку з виробничою необхідністю до роботи  у дошкільному  відділенні центру  можуть  залучатися й  інші  педагогічні працівники центру . Усі права та обов»язки педагогічних працівників дошкільного відділення центру,визначені Статутом Вигодського навчально-реабілітаційного центру, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, посадовими інструкціями та іншими локальними документами, згідно чинного законодавства.

5.20.Працівники   дошкільного   відділення центру    несуть  відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я  вихованців згідно із законодавством.

5.21.Працівники  дошкільного  відділення центру   проходять  періодичні    безоплатні    медичні    огляди    в   установленому  законодавством порядку.

5.22.Педагогічні працівники дошкільного відділення, які систематично порушують Положення,  Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЦЕНТРУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді,  звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.23.За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці дошкільного відділення центру на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні можуть  вибувати, виїжджати додому  тільки у  супроводі батьків, або осіб,що їх заміняють у встановленому чинними законодавством порядку.

5.24.За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація дошкільного відділення ЦЕНТРУ  може надавати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні у закладі, на проживання у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей, і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку. Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку виховання у дошкільному відділенні центру, оформляється наказом директора.

5.25.Відволікання вихованців від навчально-виховного процесу, під час  занять забороняється, крім особливих  випадків, передбачених чинним  законодавством.

5.26.Вихованці дошкільного відділення центру,  як правило, забезпечуються предметами гардеробу, за необхідності і заявами батьків, текстильної білизни та товарами господарського призначення, предметами особистої гігієни, а також літературою, спортивним інвентарем та обладнанням, технічними засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової, секційної роботи тощо відповідно до встановлених норм.

5.27.Вихованці дошкільного відділення  центру забезпечуються  спеціальними технічними та іншими засобами реабілітації, медичними виробами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Діти-інваліди по зору,  забезпечуються засобами індивідуальної корекції на час перебування в дошкільному відділенні центру.

5.28.Психологічне забезпечення навчально-виховного і реабілітаційного  процесу в дошкільному відділенні центру здійснюється практичним психологом ЦЕНТРУ .

5.29.Організація роботи з соціально-педагогічного патронату: надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) у взаємодії з оточуючим середовищем, системній підготовці до наступної соціальної реабілітації дітей – вихованців дошкільного відділення  ЦЕНТРУ  у поєднанні з навчально-виховним процесом, здійснення кваліфікованого супроводу родин, що мають дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, і навчаються за іншими формами навчання, здійснюється соціальним педагогом  ЦЕНТРУ.

5.30. Головні    принципи    організації    корекційної    роботи  та навчально – виховного процесу базуються на:

-врахуванні загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку вихованців;

-комплексному (клініко-фізіологічному, психолого-педагогічному) підході до діагностики і корекційної допомоги дітям з вадами зору;

-модифікації навчальних планів і програм корекційної роботи;

-перерозподілу навчального матеріалу, зміні темпу його вивчення;

-удосконалення змісту дошкільної  освіти;

-відповідності змісту і методів навчання пізнавальним можливостям дітей;

-диференційованому та індивідуальному підході до дітей в залежності від стану їх зору і способів орієнтації в оточуючому світі, включаючи використання спеціальних форм і методів роботи з дітьми, оригінальних підручників, наочних посібників, навчального  приладдя, тифлотехніки;

-забезпеченні стандарту  в умовах безперервності  виховання і лікування дітей з вадами зору;

-системі роботи з соціально-побутової адаптації і особистісної самореалізації дітей з вадами зору;

-створенні офтальмогігієнічних умов у навчальних класах, групових кімнатах і корекційних кабінетах, організації спеціального розпорядку життя, лікування, навчання і виховання з врахуванням інтересів, здібностей, можливостей і потреб дитини;

-забезпеченні оптимальних умов для довготривалої медико-психолого-педагогічної діагностики і реабілітації дітей з вадами зору .

5.31.Вихованці дошкільного відділення   центру зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватись вимог Положення про дошкільне відділення,  статуту центру, правил внутрішнього трудового розпорядку;

-бережливо ставитись до державного, громадського, особистого майна;

– дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватись правил особистої гігієни.

5.34. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми  дошкільної освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної  освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до держави , державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати  у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 УІ. Організація харчування дітей  дошкільного відділення центру

6.1.Харчування вихованців  дошкільного  відділення центру  здійснюється у встановленому у центрі порядку , відповідно до нормативно-правових документів з цих питань: Закону України «Про дитяче харчування», Закону України «Про дошкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

6.2.   Харчування дітей у  дошкільному  відділенні центру   та  його  кратність  залежить  від режиму роботи відділення, центру,  тривалості  перебування в ньому дітей.

  1. 3. Для дітей, які  перебувають  у  дошкільному  відділенні центру   менше шести годин,  організація харчування,  його форми і  кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які  їх замінюють.           

УІІ.  Медичне обслуговування дітей  у дошкільному відділенні центру

7.1 Медичне обслуговування дітей  у  дошкільному  відділенні центру  здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять  до  штату структурного медичного підрозділу центру   і  передбачає проведення медичного нагляду, забезпечення участі дитини у медичному огляді районними та обласними фахівцями,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними  щепленнями,забезпечення виконання графіка участі дитини у проведенні  у медичному закладі на вибір і за погодженням  батьків  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному  етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та  інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

7.2.До основних  обов’язків  реабілітаційного відділення  центру щодо дошкільного відділення, належать :

–     моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей,  надання їм невідкладної медичної допомоги;

–   участь в  організації і проведенні  медичних  оглядів,  у  тому  числі,  поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів,  оцінка їх ефективності;

–  здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної діяльності, навчального навантаження вихованців;

–  медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;

–  проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного відділення центру.

7.3. Вигодський навчальний корекційно-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради     надає   приміщення  дошкільному відділенню центру   і  забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  реабілітаційного відділення  та  проведення лікувально-профілактичних заходів.  Для здійснення лікувально-оздоровчої,  корекційно-відновлювальної роботи   у реабілітаційному відділенні центру   обладнуються відповідні кабінети та приміщення.

УІІІ. Управління дошкільним відділенням центру 

8.1.  Загальне керівництво дошкільним відділенням центру  здійснює директор Вигодського навчального корекційно-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради, безпосереднє керівництво – старший вихователь центру. У випадку введення у штатний розпис Вигодського навчально-реабілітаційного центру  Івано-Франківської обласної ради посади завідувача дошкільного відділення, то безпосереднє управління  відділенням  здійснює завідувач,   який підпорядковується директору центру.

8.2.Старший вихователь чи завідувач дошкільного відділення призначається на посаду уповноваженим органом управління за поданням директора та звільняється з неї у встановленому чинним законодавством порядку.

8.3. На  посаду  старшого вихователя, або завідувача   дошкільного відділення центру призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну  вищу педагогічну корекційну або дефектологічну  освіту,  кваліфікаційного рівня  “спеціаліст”, «магістр»,  стаж  педагогічної роботи у сфері  колекційної  або  дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.4.Старший вихователь або завідувач  дошкільного відділення центру:

– здійснює керівництво  і  контроль  за  діяльністю дошкільного відділення центру ;

 –  діє від імені дошкільного відділення центру ,  представляє його в  центрі,  державних та інших

органах,  установах і організаціях,  вносить пропозиції директору центру про укладання  угод  з юридичними та фізичними особами з  питань діяльності відділення;

– розпоряджається в  установленому  порядку   майном,    і  відповідає  за  дотримання  правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи відділення,  збереження  матеріально-технічної  бази , тощо;

– вносить пропозиції директору центру з питань кадрової  та фінансової політики роботи дошкільного відділення;

–  контролює організацію навчально-виховного процесу у дошкільному відділенні, складає графіки його роботи, режими, плани роботи, посадові інструкції, інші документи, що регламентують його діяльність;

– розробляє посадові інструкції    працівників дошкільного відділення ,  погоджує їх з  профспілковим  комітетом центру та подає директору центру на затвердження;

– забезпечує дотримання  санітарно-гігієнічних,   протипожежних  норм  і  правил  техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності  дітей і працівників;

–   відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти, визначених законом України “Про дошкільну освіту” ( 2628-14 ),  та  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її  змісту і обсягу;

-контролює відповідність  застосовуваних   форм,   методів   і  засобів   розвитку,  корекції,    виховання   і  навчання  дітей  їх  віковим, психофізіологічним особливостям,  здібностям і потребам;

–  підтримує ініціативу  щодо  вдосконалення  навчально-виховної ,корекційно-розвиткової

роботи,  заохочує творчі пошуки,  дослідно-експериментальну роботу педагогів дошкільного відділення центру;

–  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють, з педагогічними і медичними та іншими працівниками центру;

– щороку звітує   про  діяльність дошкільного відділення на засіданні педагогічної ради.

ІХ. Матеріально технічна база, фінансово господарська діяльність та  організаційно – правові засади діяльності  дошкільного відділення центру

9.1. Дошкільне відділення  центру не  є юридичною особою і  діє  на підставі  цього Положення та  Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради,  який затверджується в установленому порядку.

9.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного відділення центру  провадиться відповідно до діяльності центру, обумовленої  Статутом , цим Положенням та  законодавство, на  основі кошторису і у межах  кошторисних призначень  Вигодського навчально – реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради ,  який  складається Центром   і затверджується уповноваженим органом управління  відповідно до законодавства.

9.3.Штатний  розпис дошкільного відділення центру є складовою штатного розпису центру , який  розробляється центром, відповідно до чинного законодавства і затверджуються відповідним органом управління  у встановленому чинним законодавством порядку

9.4. Дошкільне відділення центру  користується   балансом та  рахунками  Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради, відповідно до затвердженого кошторису установи.

9.5. Дошкільне відділення центру є неприбутковим структурним підрозділом центру.

9.6.Дошкільне відділення Центру може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

9.7.Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти  (наказ №615 від 22.05.2012 р. «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»,навчальним планом та програмами для загальноосвітніх навчальних закладів,надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 «Про затвердження переліку платних послуг,які можуть надаватися навчальними закладами,іншими установами та закладами системи освіти,що належать до державної і комунальної форми власності» за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх заміняють, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

9.8.     Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих  додаткових  освітніх послуг не може  бути  підставою  для відрахування дитини з дошкільного відділення центру.

9.9. Платні послуги  не  можуть  надаватися  замість  або в рамках  Державної базової програми.

9.10. Майно дошкільного відділення центру – це майно, яким користується Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради  у визначеному засновником порядку. Дошкільне відділення центру  користується закріпленим за ним  майном на праві оперативного управління.  Дошкільне відділення центру    за   погодженням   із директором центру  може   орендувати  необхідне  обладнання  та  інше  майно;  отримувати допомогу від підприємств, установ,  організацій  або  фізичних  осіб,   для  провадження  освітньої  діяльності згідно із законодавством.

9.11. Дошкільне відділення  центру  має право на користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють соціалізації дітей та поліпшенню соціально-побутових умов діяльності колективу.

9.12. Порядок ведення діловодства,  бухгалтерського  обліку  та  статистичної    звітності   у   дошкільному відділенні здійснюється відповідно до законодавства і визначаються Вигодським навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обласної ради

9.13. Бухгалтерський облік діяльності Дошкільного відділення центру здійснюється бухгалтерією Вигодського навчально-реабілітаційного відділення.

9.14.Дошкільне відділення центру  забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та для господарських потреб.         

Х.Міжнародне співробітництво

10.1. Дошкільне відділення ЦЕНТРУ  має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку,  яке  визначається Вигодським навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обласної ради, з яким і  укладаються міжнародні угоди про співробітництво та який і представлає інтереси дошкільного відділення.

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного віддлення

11.1.Державний контроль за діяльністю дошкільного відділення центру здійснюють: Міністерство освіти і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів освіти Міністерства освіти і науки  України, засновник та уповноважений ним орган управління, адміністрація Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної  освіти.

11.2.Основною  формою  державного   контролю   за   діяльністю дошкільного відділення центру    є   державна  атестація,  яка проводиться не рідше  одного  разу  на  десять  років  у  порядку, встановленому  МОНУ, і, як правило, здійснюється одночасно з атестацією Вигодського навчально – реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради.

11.3. Зміст,  форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним  процесом  у  дошкільному відділенні центру , встановлюється   уповноваженим органом управління та дирекцією Вигодського навчально – реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради.

11.4. У період між атестаціями проводяться перевірки з питань, пов’язаних з навчально-виховною, корекційно – розвитковою, лікувально – реабілітаційною, фінансово – економічною діяльністю. Зміст, види та періодичність цих перевірок визначаються засновником і проводяться не частіше ніж 2 рази на рік.

ХІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного відділення центру

12.1. Припинення діяльності дошкільного відділення центру здійснюється  за поданням директора центру на підставі рішення уповноваженого органу управління .

12.2. Припинення діяльності здійснюється спецальною комісією, яка утворюється директором Вигодського навчально-реабілітаційного центру, яка  виявляє причини, аналізує контингент, проводить його інвентаризацію,  складає відповідний акт, який  представляє  директору центру.

12.3. Порядок і строки припинення, а також строк для складання  спеціальною комісією акту про припинення діяльності  дошкільного відділення центру, становить не більше, як  10 календарних днів.

12.4. Директор центру  приймає рішення про ліквідацію дошкільного відділення центру, видає наказ з цього приводу і повідомляє  уповноважений орган управління.

12.5. У випадку припинення діяльності дошкільного відділення, його працівники  звільняються з роботи у встановленому чинним законодавством порядку.

12.6. Про припинення діяльності дошкільного  відділення центру видається наказ з адміністративно-господарської і фінансової діяльності центру.

12.7. Дошкільне відділення є таким, що припинило свою діяльність, з дати,  вказаної  у  наказі з адміністративно –  господарської і фінансової діяльності центру.

Візи погодження:

Віктор Жмуркевич

Ганна Мальон

Оксана Беч