У початковій школі І ступеня діти навчаються у підготовчому, 1-4 класах за Державним стандартом для дітей з особлвими освітніми потребами. Додаткові предмети, які вивчають діти, складають корекційно-розвиткову частину робочого навчального плану:розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка. Ці предмети не оцінюються, їх мета-корекція основного порушення і розвиток окорухового аналізатора.

Початкова школа І ступеня складається із 4 класів