• +380347761247 +380994357221 +380976277985

Реабілітація дітей з порушеннями у центрі є складовою навчально-реабілітаційного процесу і включає у себе системну реабілітацію основного порушення (органу зору), супутніх порушень, у спеціально створених умовах та поєднанні з системними педагогічними і корекційними методиками, оздоровленням і відпочинком, щадним режимом і дієтичним харчуванням, медичне обслуговування і надання першої долікарської медичної допомоги, виконання програм реабілітації дітей з інвалідністю інше. 

Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за  фізичним розвитком дітей.  З цією метою  медичними  працівниками  надається консультативна   допомога  педагогам у  дозуванні шкільних навантажень.

Особлива увага приділяється визначенню  оптимальних  можливостей  практичного використання зорової функції кожним учнем (вихованцем) шляхом дозування зорового та  фізичного навантажень, особливостей  сприймання наочно – дидактичного матеріалу, комплексу вправ зорової гімнастики.

Комплексне відновлювальне лікування  проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими  Міністерством  охорони   здоров’я України,  та  відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини з інвалідінстю.

Медична корекція основного порушення розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, спеціальну лікувальну фізкультуру,   застосування відповідного обладнання (оптичного, звукопідсилювального, ортопедичного).

Крім зазначених, передбачаються й такі види лікувально-відновлювальної  роботи:  консервативне,  плеоптичне  і плеопто-ортоптичне  лікування;  підбір оптичних засобів корекції, спеціальні заняття з розвитку зорового сприймання.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатний медичний огляд учнів  (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів  незалежно від їх видів і форм власності.

Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим  забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

Відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних  правил і норм несуть засновники (Власник), директор,  нагляд здійснюється установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом, який організовує проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснює контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичними навантаженнями навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму .

Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я за місцем їх постійного проживання.

Невідкладна медична допомога учасникам навчально-реабілітаційного процесу надається на дошпітальному рівні, після чого проводиться госпіталізація дитини за згодою батьків або приймаються інші рішення батьками.

Змінити розмір шрифту
Контраст