Директор школи Якимів Оксана Романівна

 

Упралінське кредо – підбирати роботу для людини, а не людину на роботу та створювати умови для її розвитку.

Освіта повна вища :

 2017 рік ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Управління навчальним закладом”, професійна кваліфікація “Керівник підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання). ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ( м. Івано-Франківськ), диплом з відзнакою. Інформація про рівень кваліфікації за національною рамкою кваліфікацій – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Набуті компетентності: знання і розуміння правових аспектів управління навчальним закладом; теорії менеджменту організацій; фінансового менеджменту у навчальному закладі, технік управлінської діяльності, управління змістом роботи, управління персоналом і стратегічне управління, основ правового законодавства, стратегічного аналізу, управління персоналом, інформаційними зв’язками тощо.

          2016 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “корекційна освіта”, кваліфікація “вчитель шкіл для сліпих та слабозорих; тифлопедагог дошкільних закладів” Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ). Набуті компетенції: знання фундаментальних положень філософії освіти, психології та педагогіки, професійно-педагогічних дисциплін, науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу у  дошкільних, спеціальних закладах освіти; здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями зору; здатність використовувати професійно-профільовані знання при плануванні професійної діяльності тифлопедагога, визначенні її пріоритетних напрямків у конкретній установі.

        2009 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “дошкільне виховання”, кваліфікація “вихователь дітей дошкільного віку, логопед”. Спеціалізація “Дефектологія. Логопедія.” Набуті компетенції: здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями мовлення та їх використання при плануванні професійної діяльності вчителя-логопеда, визначенні пріоритетних напрямків логопедичної роботи у конкретній установі.

       1997 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “Дошкільне виховання”, кваліфікація “Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку” ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ), диплом з відзнакою. Набуті компетенції: методика викладання педагогічних дисциплін організація і керівництво дошкільним вихованням, визначення пріоритетних напрямків методик виховання дітей.

 Загальний стаж роботи – 33 роки.

Педагогічний стаж – 19 років.

Стаж роботи у колективі, в якому працює на керівній посаді з 2005 року.

Учитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання “вчитель-методист”.

Забезпечує поточне і стратегічне управління Вигодською спеціальною школою Івано-Франківської обласної ради, є її  повноважним представником, організаторкою освітнього процесу. Здійснює контроль за виконанням освітньої програми, Державних стандартів, фінансово-господарської діяльності, яка включає планування і розрахунки кошторисних призначень, в т.ч. освітньої субвенції. В техніці управлінської діяльності застосовує методи партисипативного управління, упроваджуючи інноваційні процеси з оновлення, осучаснення змісту нової української спеціальної освіти та демократизацію цих процесів, що вивели заклад на нові ціннісні орієнтири та етапи розвитку. З метою надання якісних освітніх послуг задля задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами  залучено педагогічний колектив закладу до науково-методичної роботи з осучаснення та оновлення навчальних планів і програм, особисто розроблено та впроваджено нові навчальні програми, яким надано гриф МОН (наказ №1148 від 26.09.2016 року), забезпечено друк навчальної та художньої літератури шрифтом Брайля, застосовується інноваційна здоров’язбережувальна педагогічна технологія, суттєво покращено матеріально-технічну та навчальну базу шляхом здійснення активної фандрайзингової діяльності на основі компіляції проектного принципу.

        У кадровій політиці очолюваного  колективу напрацювала консолідовану систему роботи дефектологів усіх нозологій та медичного персоналу з педагогічною освітою задля всеохоплюючого і об’єктивного особистісно орієнтованого навчально-реабілітаційного процесу дитини з особливими освітніми потребами.

  Голова Івано-Франківського обласного осередку ВГО “Асоціація тифлопедагогів України”, голова правління громадської організації “Крок у життя”(STEP INTO LIFE), член виконавчого комітету Вигодської селищної ради з 2000 року по даний час, депутат Долинської районної ради УІ демократичного скликання, радник депутата Івано-Франківської обласної ради УІІ демократичного скликання.

   Нагороджена  державними та  відомчими нагородами:  почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (Указ Президента України від 31 травня 2017 року №152/2017).

         Має публікації в науково-педагогічних виданнях та Авторський методичний порадник “Допоможемо побачити світ прекрасним” (протокол Івано-Франківського ОІППО№03 від 25 червня 2011 року); Фандрейзингова діяльність директора навчального закладу / Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету: Матеріали науково-практичного семінару 3-4 березня 2016 року, м.Івано-Франківськ: Видавництво ТОВ “ВГЦ “Просвіта”,-2016.-205с.; “Українське дошкілля”,- Прикарпатський університет.

             У співавторстві із заступником Дацьо Н.О. випустила порадник  для організаторів і здобувачів інклюзивної освіти “Освіта для всіх: нічого про нас без нас” (2017 рік).   Розробник навчальних програм з корекційно-розвиткових предметів “Соціально-побутове орієнтування” та “Розвиток мовлення”.

    За  внутрішнім сумісництвом викладає предмети корекційно-розвиткового циклу.

Управлінська проблема, яку досліджує:

На основі синергії власного успішного досвіду  управлінської і педагогічної діяльності реінвестувати компетенції, набуті у процесі безперервної освіти, для забезпечення виконання покладених державою на очолюваний заклад  функцій зі стратегічного реформування спеціальної освіти та становлення власне української  інклюзивної освіти для реалізації завдань стратегії розвитку державної освітньої політики.

 

Педагогічна проблема, яку досліджує

Напрацювання нового змісту освіти, заснованого на формуванні у випускників центру профорієнтованих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.