Основні завдання батьківського комітету

Вигодського навчально-реабілітаційного центру

Івано-Франківської обласної ради

на 2013-2014 навчальний рік

  1. Налагодити тісний зв’язок ВНРЦ з батьками.
  2. Активізувати роботу батьківського комітету, щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти.
  3. Використовувати вплив органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут центру, нехтують своїми обов’язками.
  4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.
  5. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.
  6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома
  7. Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин „педагоги – батьки”. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Функції роботи класного керівника з батьками.

Перша функція – ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного і корекційно-реабілітаційного процессу центру, обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні й у навчально-виховному та корекційно-реабілітаційному процесі центру.

Друга функція – психолого-педагогічна освіта батьків.

Третя функція – залучення батьків до спільної з дітьми діяльності:

ü Участь в усіх формах позаурочної діяльності (походи, екскурсії, вечори, змагання, благоустрій центру) .

ü Участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм роботи

ü (свята День Знань, свята Останнього дзвоника, спортивних змагань „Тато, мама, я – спортивна сім’я, свята квітів, виставок, тощо)

ü Участь у профорієнтаційній роботі центру: екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми).

ü Участь у роботі ради центру, ради профілактики правопорушень, піклувальній раді закладу.

ü Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку центру з підприємствами, фірмами.

Четверта функція – корегування процесу виховання в родинах окремих учнів:

ü надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів;

ü надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем: підлітковий вік, профілактика формування шкідливих звичок, профілактика правопорушень;

ü індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів (ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами).

П’ята функція – взаємодія батьків: із громадськими організаціями, батьківськими комітетами центру і класу, шкільними радами.

Форми взаємодії педагогів та батьків.

Ø батьківські збори;

Ø батьківський лекторій, „Університет педагогічних знань„;

Ø тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей;

Ø презентація досвіду родинного виховання у засобах масової інформації;

Ø диспут, дискусія;

Ø батьківський актив.

План роботи батьківського комітету

на 2013-2014 навчальний рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні При

мітка

Організаційна робота
1 Провести звітно-виборні класні батьківські збори До 05. 09 О.Мороз  
2 Скласти списки   представників   класів   у загальношкільному батьківському комітеті До 01. 10 О.Мороз  
3 Підготувати   загальношкільну   звітно-виборчу конференціюбатьків До 31. 05 І.Кравців  
4 Створити комісії учнівського самоврядування:

– навчально-виховну;

– дисципліни і порядку;

– спортивно-масову;

– інформаційно-просвітницьку.

До 10. 09 О.Мороз  
5 Спланувати роботу комісій і погодити їх роботу з батьківським комітетом До 01.10 О.Мороз  
6 Провести в останню п’ятницю грудня, квітня «День відкритих дверей» 27.12-25.04 О.Мороз  
Навчально-виховна робота
7 Провести батьківські збори (конференції) про підсумки роботи в минулому навчальному році й визначити завдання на новий навчальний рік 01.09 О.Мороз  
8 Рекомендувати   цикл   лекцій   для навчання батьків впродовж року До 20. 09 О.Мороз  
9 Рекомендувати членам ШБК відвідування уроків в класах, де   проводиться   узагальнюючий контроль Окремий графік Л.Гаврилюк  
10 Забезпечити участь батьківської громадськості у засіданнях педагогічних рад Окремий графік О.Якимів  
11 Забезпечити участь  батьків в   організації   традиційних загальношкільних свят:

ü День знань;

ü День вчителя;

ü Святі святого Миколая;

ü День матері

ü Святі Останнього дзвоника

План навчально-виховноїі корекційно-реабілітацій-ної роботи О.Мороз  
12 Надавати допомогу   в   організації   конкурсів «Вчитель року», «Учень року», «Клас року» В час їх проведення Л. Гаврилюк, О.Мороз  
13 Взяти участь у шкільному проекті:

«Чисте подвір’я»

В час їх проведення О.Мороз  
14 Взяти участь у предметних та виховних декадах В час їх проведення Л. Гаврилюк

О. Мороз

 
15 Здійснювати контроль за проведенням шкільних дискотек В час їх проведення О.Мороз  
16 Провести тренінг «Конфлікт у сім’ї» В час їх проведення І. Васьків  
Фінансовогосподарська діяльність  
17 Приймати   участь у поліпшенні матеріально-технічної бази центру:

•   провести    ремонт    класних     приміщень

постійно Голова новообраного

складу батьківської ради

 
18 Приймати   участь у фінансовому забезпеченні діяльності центру:

• придбання канцтоварів

• проект «Подаруй книжку від класу»

• •  закупівля необхідної навчальної літератури, наочних посібників і дидактичних матеріалів

постійно Голова новообраного

складу батьківської ради

 
19 Провести рейд-перевірку теплового, повітряного й світлового режимів жовтень Голова новообраного

складу батьківської ради

 
20 Провести рейд-перевірку стану харчування в шкільній їдальні листопад Голова новообраного

складу батьківської ради

 
21 Відремонтувати шкільні меблі, інвентар, ТЗН постійно Голова новообраного

складу батьківської ради

 
22 Упорядкувати клумби й рабатки постійно Голова новообраного

складу батьківської ради

 
23 Надати допомогу малозабезпеченим сім’ям постійно Голова новообраного

складу батьківської ради

 
24 Здійснити благоустрій спортивного майданчика постійно Голова

новообраного складу батьківської

ради

 
Питання дисципліни й порядку
25 Ознайомитись зі статутними вимогами і правилами внутрішнього розпорядку До 05. 09 Голова

новообраного складу батьківської

ради

 
26 Регулярно заслуховувати учнів, які не виконують статутних вимог і чинного законодавства щодо навчання й виховання, та їхніх батьків постійно Голова

новообраного складу батьківської

ради

 
27 Взяти участь у проведенні лінійок дисципліни і порядку постійно Голова

новообраного складу батьківської

ради

 
28 Провести рейд-перевірку виконання учнями режимних моментів листопад Голова

новообраного складу батьківської

ради

 
29 Провести загальношкільні батьківські збори «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» із залученням представників правоохоронних органів 28. 12. Кравців І. М.  
   
               

Інформаційно-просвітницька робота

30 Випускати стіннівки «Усе для батьків» 1 раз у квартал М. Люклян  
31 Сприяти роботі консультпункту 1 раз у квартал І. Кравців  
32 Провести анкетування батьків із різних питань навчання й виховання дітей 1 раз у квартал І. Васьків  
33 Провести роботу зі складання паспортів класів До 10. 09 І. Васьків