• +380347761247 +380994357221 +380976277985

 

Освіта :

 2017 рік ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Управління навчальним закладом”, професійна кваліфікація “Керівник підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання). ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ( м. Івано-Франківськ), диплом з відзнакою. Інформація про рівень кваліфікації за національною рамкою кваліфікацій – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Набуті компетентності: знання і розуміння правових аспектів управління навчальним закладом; теорії менеджменту організацій; фінансового менеджменту у навчальному закладі, технік управлінської діяльності, управління змістом роботи, управління персоналом і стратегічне управління, основ правового законодавства, стратегічного аналізу, управління персоналом, інформаційними зв’язками тощо.

          2016 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “корекційна освіта”, кваліфікація “вчитель шкіл для сліпих та слабозорих; тифлопедагог дошкільних закладів” Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ). Набуті компетенції: знання фундаментальних положень філософії освіти, психології та педагогіки, професійно-педагогічних дисциплін, науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу у  дошкільних, спеціальних закладах освіти; здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями зору; здатність використовувати професійно-профільовані знання при плануванні професійної діяльності тифлопедагога, визначенні її пріоритетних напрямків у конкретній установі.

        2009 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “дошкільне виховання”, кваліфікація “вихователь дітей дошкільного віку, логопед”. Спеціалізація “Дефектологія. Логопедія.” Набуті компетенції: здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями мовлення та їх використання при плануванні професійної діяльності вчителя-логопеда, визначенні пріоритетних напрямків логопедичної роботи у конкретній установі.

       1997 рік ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність “Дошкільне виховання”, кваліфікація “Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку” ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ), диплом з відзнакою. Набуті компетенції: методика викладання педагогічних дисциплін організація і керівництво дошкільним вихованням, визначення пріоритетних напрямків методик виховання дітей.

 Загальний стаж роботи – 33 роки.

Стаж державної служби категорії Б – 8 років, 9 місяців.

Педагогічний стаж – 19 років.

Стаж роботи у колективі, в якому працює на керівній посаді з 2005 року.

Учитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання “вчитель-методист”.

Забезпечує поточне і стратегічне управління Вигодським навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обласної ради, є його повноважним представником, організатором навчально-реабілітаційного процесу. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм, Державних стандартів, фінансово-господарської діяльності, яка включає планування і розрахунки кошторисних призначень, в т.ч. освітньої субвенції. В техніці управлінської діяльності застосовує методи партисипативного управління, упроваджуючи інноваційні процеси з оновлення, осучаснення змісту нової української спеціальної освіти та демократизацію цих процесів, що вивели заклад на нові ціннісні орієнтири та етапи розвитку. З метою надання якісних освітніх послуг задля задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами  залучено педагогічний колектив закладу до науково-методичної роботи з осучаснення та оновлення навчальних планів і програм, особисто розроблено та впроваджено нові навчальні програми, яким надано гриф МОН (наказ №1148 від 26.09.2016 року), забезпечено друк навчальної та художньої літератури шрифтом Брайля, застосовується інноваційна здоров’язбережувальна педагогічна технологія, суттєво покращено матеріально-технічну та навчальну базу шляхом здійснення активної фандрайзингової діяльності на основі компіляції проектного принципу.

            Авторка  першого і єдиного в Україні постійно діючого з міжнародною участю проекту соціалізації сліпих і слабозорих дітей “STEP INTO LIFE”, який нагороджено дипломом ІІІ ступеня Національного конкурсу “Благодійна Україна”, І ступеня його регіонального етапу “Благодійне Прикарпаття” у 2 номінаціях. У 2017 році визначена лауреатом 3-го (всеукраїнського) етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека – 2017″( наказ МОНУ № 939 від 27.06.2017 року) у номінації “Шкільна  бібліотека: інноваційні проекти” за реалізацію управлінського проекту “Публічна соціально доступна інтерактивна бібліотека рівних можливостей “Брайленд”. 

        На підставі рішення науково-методичної ради Івано-Франківського ОІППО від 24 січня 2015 року до обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду управлінської діяльності унесено  управлінський досвід директора на тему “Створення інноваційного середовища для навчання дітей з особливими освітніми потребами”. Спільно з МОН, НДУ ім. М. Драгоманова, Національною академією інвалідів, ВГО “Асоціація тифлопедагогів України” у 2012 році організувала роботу науково-практичної конференції і ІІІ Конгресу тифлопедагогів України з міжнародною участю.

      У кадровій політиці очолюваного  колективу напрацювала консолідовану систему роботи дефектологів усіх нозологій та медичного персоналу з педагогічною освітою задля всеохоплюючого і об’єктивного особистісно орієнтованого навчально-реабілітаційного процесу дитини з особливими освітніми потребами.

       У 2008 і 2010 роках у складі офіційної делегації вивчала досвід організації спеціальної та інклюзивної освіти Сполучених Штатів Америки у Канзаських школах для сліпих та глухих дітей, центрі корекції зору, державних органах та неурядових громадських організаціях.

          У 2008 і 2009 роках у складі офіційної делегації вивчала досвід організації спеціальної освіти та місцевого самоврядування Литви.

        З 2007 року по даний час щорічно бере участь у реалізації спільних проектів обміну досвідом організації роботи місцевого самоврядування та освітніх і культурних програм обміну з Республікою Польщею, забезпечуючи співпрацю органів місцевого самоврядування регіону, є ініціатором та координатором десятирічної співпраці.

     Голова Івано-Франківського обласного осередку ВГО “Асоціація тифлопедагогів України”, голова правління громадської організації “Крок у життя”(STEP INTO LIFE), член виконавчого комітету Вигодської селищної ради з 2000 року по даний час, депутат Долинської районної ради УІ демократичного скликання, радник депутата Івано-Франківської обласної ради УІІ демократичного скликання.

   Нагороджена  державними та  відомчими нагородами:  почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (Указ Президента України від 31 травня 2017 року №152/2017);  Почесна грамота Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 №9 );нагрудний знак Василь Сухомлинський (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2008 року №994-к); Почесна грамота Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України ( наказ від 15.06.2001 №1777) ;подяка Українського державного центру соціальних служб для молоді (наказ від 29.11.1999 №165-к); подяка Інституту спеціальної педагогіки; дипломант нагороди ВГО “Асоціація тифлопедагогів України” імені І.С.Моргуліса (2017 рік);  відзнака Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради: медаль “За заслуги перед Прикарпаттям” (розпорядження від 06.03.2012 №34-к/149-р). Ряд подяк та грамот регіонального рівня; лауреат Івано-Франківської обласної премії імені Івана Косика у галузі управління; Почесна відзнака Українського національного комітету Міжнародної торгової палати “Ділова жінка Прикарпаття” (2016 рік); Лауреат спеціальної нагороди “Магнолія Повіту Опольського” Старости Опольського повіту Республіка Польща (2016 рік). Також нагороджена рядом подяк та грамот органів влади регіонального рівня.

         Має публікації в науково-педагогічних виданнях та Авторський методичний порадник “Допоможемо побачити світ прекрасним” (протокол Івано-Франківського ОІППО№03 від 25 червня 2011 року); Фандрейзингова діяльність директора навчального закладу / Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету: Матеріали науково-практичного семінару 3-4 березня 2016 року, м.Івано-Франківськ: Видавництво ТОВ “ВГЦ “Просвіта”,-2016.-205с.; “Українське дошкілля”,- Прикарпатський університет.

             У співавторстві із заступником Дацьо Н.О. випустила порадник  для організаторів і здобувачів інклюзивної освіти “Освіта для всіх: нічого про нас без нас” (2017 рік).

Розробник навчальних програм з корекційно-розвиткових предметів “Соціально-побутове орієнтування” та “Розвиток мовлення”.

            Постійно підвищує свою фахову майстерність: сертифікат Всеукраїнського навчального семінару “Основи сенсорної інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку” 26-27 листопада 2015 року; сертифікат №308 2015 року про участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “Медична і медико-педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату”; сертифікат №ТС 2768 від 12.11.2013 року Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій про навчання на тему “Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до Європейських стандартів”; сертифікат МБФ “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики” та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” учасника науково-практичного семінару та майстер класу “Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету” (2016 рік); сертифікат онлайн платформи Prometheus про успішне закінчення курсу “Критичне мислення для освітян” від 08.12.2017 року; сертифікат онлайн платформи Ed Era про успішне закінчення базового курсу з правознавства “Людина та держава. Правила гри”.

      Впевнена  користувачка офісної техніки, ПК та навчальних ресурсів (MS Office, MS Word, MS PowerPoint, Excel, Outlook Express, Internet, ресурсів GOOGL+, SWAY PREZI, CANVA, CREATELLY, Kahoot та ін. 

 За  внутрішнім сумісництвом викладає предмети корекційно-розвиткового циклу.

Управлінська проблема, яку досліджує:

На основі синергії власного успішного досвіду  управлінської і педагогічної діяльності реінвестувати компетенції, набуті у процесі безперервної освіти, для забезпечення виконання покладених державою на очолюваний заклад  функцій зі стратегічного реформування спеціальної освіти та становлення власне української  інклюзивної освіти для реалізації завдань стратегії розвитку державної освітньої політики.

 

Педагогічна проблема, яку досліджує

Напрацювання нового змісту освіти, заснованого на формуванні у випускників центру профорієнтованих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Змінити розмір шрифту
Контраст