Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Корекційна освіта”, професійна кваліфікація “викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології; дефектолог (тифлопедагог); вчитель початкових класів  шкіл для дітей з порушеннями зору; практичний психолог закладів освіти” – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ) 2013 рік.

                Набуті компетенції: знання фундаментальних положень філософії освіти, психології та педагогіки, професійно-педагогічних дисциплін, науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу у  дошкільних, спеціальних закладах освіти; здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями зору; здатність використовувати професійно-профільовані знання при плануванні професійної діяльності тифлопедагога, визначенні її пріоритетних напрямків у конкретній установі.          

         Загальний і педагогічний  стаж роботи – 17 років, 6 місяців. Стаж роботи за посадою заступника – 3 роки. 

     Досвід роботи: педагог-організатор, старший вихователь, заступник директора Вигодського НРЦ. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.  Забезпечує роботу психолого-медико-педагогічної комісії, структурних підрозділів центру: медичного, групи вчителів-дефектологів, інструктора з фізичної культури, логопедичної служби. Відповідає за дотримання Державних стандартів навчання дітей з особливими освітніми потребами, норм харчування у закладі, медичне забезпечення, виконання програм реабілітації дітей з інвалідністю, складання Індивідуальних програм розвитку, оздоровлення вихованців. Організовує внутрішню систему забезпечення якості освіти та  поточне управління  визначеними підрозділами, є його повноважним представником, організатором навчально-реабілітаційного процесу. 

      Систематично займається самоосвітою і бере участь у конференціях з міжнародною участю: “Теорія і практика тифлопедагогіки: витоки, сьогоденні і перспективи” (2016 рік); “Інноваційні технології у комплексній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами: реалії і перспективи”. Нагороджена Подякою інституту спеціальної педагогіки НАПН України 01.02.2016 року.

       Впевнена користувачка офісної техніки, ПК та навчальних ресурсів (MS Office, MS Word, MS PowerPoint, Excel, Outlook Express, Internet, ресурсів GOOGL. 

        Член обласного осередку ВГО “Асоціація тифлопедагогів України”, ГО “Step into life”.

         Викладає предмети корекційно-розвиткового циклу.

        Управлінська проблема, яку досліджує – ” Упровадження системи медико-педагогічних інновацій для соціальної адаптації вихованця”.

     Педагогічна проблема, яку досліджує – “Моделювання реальної ситуації у процесі засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування”.