Хто такий тифлопедагог?

Тифлопедагог – це особливий фахівець (вчитель-дефектолог), який навчає (виховує) дітей з порушеннями зору. Саме він і є тією центральною постаттю у нашій команді педагогів-професіоналів, яка буде працювати з вашою дитиною. Щоб стати тифлопедагогом, необхідно отримати спеціальний вищу педагогічну освіту в Інституті корекційної педагогіки і психології НПУ ім. Михайла Драгоманова міста Києва ( тифлопедагогів випускає кафедра тифлопедагогіки), а згодом постійно підвищувати свою кваліфікацію ( не рідше, як один раз на 5 років).

Такі фахівці працюють лише у нашому закладі і саме вони є експертами з питань корекції порушень зору, методів і прийомів розвитку і навчання вашої дитини. Саме тифлопедагог сприяє дитині у пізнанні навколишнього світу через розвиток тактильних (дотикових), смакових, нюхових, слухових, зорових та інших відчуттів. Такий фахівець навчить Вашу дитину виконувати всі повсякденні справи, доступно і грамотно викладатиме їй навчальний матеріал загальноосвітньої школи, поряд з цим вчитиме орієнтуватись у просторі, побуті, соціумі, що й вимагає Державний стандарт освіти – виховати компетентного випускника навчального закладу, який зможе знайти своє місце у соціумі.

Що саме буде робити тифлопедагог на заняттях – залежить від віку і освітніх потреб вашої дитини, а також тих цілей, які для дитини є пріоритетними.

Тифлопедагог може:

Ø  Розвинути у вашої дитини особливі компенсаторні навички ( зазвичай це адаптовані способи робити все те ж саме, що й роблять інші діти, використовуючи зоровий аналізатор).

Ø  Провести спостереження і спеціальну діагностику, щоб визначити сильні і слабкі сторони дитини, а також її особливі потреби.

Ø  Працювати разом з вами і іншими членами вашої родини, для того, щоб допомогти вам зрозуміти, як бачить ваша дитина і як з нею краще займатися.

Ø  Запропонувати такі способи облаштування квартири або виконання домашніх обов’язків, щоб дитина змогла якомога повніше брати участь в житті сім’ї.

Ø  Готувати особливі адаптовані матеріали для уроків, розробляти дидактичні посібники для сліпих і слабозорих, адаптувати навчальні посібники, програми, тестові і екзаменаційні матеріали так, щоб вони були доступні вашій дитині.

Ø  Організовувати простір класу таким чином, що перебувати в ньому незрячому чи слабозорому буде зручно і безпечно.

Ø  Консультувати і навчати інших фахівців, які працюють з вашою дитиною: вчителів без дефектологічної освіти, тьюторів, вихователів та інших.

Останнє оновлення на Вівторок, 05 квітня 2016, 14:07