Логопедична служба центру

Логопедична служба – це структурний підрозділ реабілітаційного відділення центру.

Вона складається із двох фахівців – вчителів-логопедів.

Логопед – педагог, який займається усуненням недоліків мовлення у дітей та дорослих.

Функції цієї служби – виявлення дітей з мовною патологією, діагностика і корекція  мовленнєвого порушення, проведення відповідної корекційної роботи і вироблення рекомендацій щодо її проведення педагогами та батьками дитини, подолання мовленнєвих недоліків педагогічними методами та прийомами, запобігання мовленнєвих порушень тощо.

 Логопеди проводять колективні та індивідуальні заняття з розвитку мовлення дітей.