Методична проблема центру
Відповідно до стратегії розвитку держави на основі ідеології національно-патріотичного виховання осучаснити зміст навчально-реабілітаційного процесу шляхом упровадження оновлених інноваційних методик, задля якісного розв’язання корекційних завдань і забезпечення особистісно орієнтованого розвитку життєвих компетенцій вихованців центру.
Дошкілля
На основі застосування професійними дефектологами інноваційних корекційних методик забезпечити особистісно орієнтований розвиток дошкільника задля якісної підготовки його до навчання у школі .
Спеціальна школа
початкова
Забезпечити оптимальне оновлення корекційно – розвиткового змісту початкової освіти в системі особистісно орієнтованого підходу до навчання дитини, базованого на основі суспільних і сімейних цінностей задля розвитку її життєвих компетенцій .
основна
Розвивати ключові компетентності учня шляхом використання потенціалу компенсаторних можливостей особистісно орієнтованого навчально-реабілітаційного процесу задля забезпечення його повноцінної інтеграції у соціальне середовище.
старша
Організувати інноваційний підхід до формування життєвої компетентності дітей у процесі навчання та реабілітації з метою вироблення навичок свідомого пристосування до своїх обмежень і до повноцінного життя з ними в соціумі.
Реабілітаційне відділення
структурний медичний підрозділ
Комплексна стимуляція органа зору та (чи) порушеного органу в умовах спеціально-організованого навчально-реабілітаційного процесу як важливий фактор індивідуального психофізичного розвитку дитини .
пришкільний табір « Summer fun «ZOREPAD»
Оптимальне поєднання оздоровчо – виховних систем центру шляхом упровадження інноваційних здоров’язберігаючих педагогічних технологій задля удосконалення складових навчально-реабілітаційного процесу .
Виховна
Об’єднати зусилля учасників навчально-реабілітаційного процесу на упровадження системних змін у сфері національно-патріотичного виховання на основі стратегічно оновленої ідеології демократизації суспільства шляхом розвитку компетенцій дитини базованих на здатності застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цінності, навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у процесі системного навчання та комплексної реабілітації в центрі.