• +380347761247 +380994357221 +380976277985

Дитяча рада при директору Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано – Франківської обласної ради (далі у тексті – дитяча рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при директору центру , утвореним ним для вивчення реального стану у центрі з питань забезпечення прав вихованців, гарантованих їм чинним законодавством України та Статутом, забезпечення участі вихованців в управлінні центром, здійснення дитячого громадського контролю за діяльністю учасників освітньо – реабілітаційного процесу,  налагодження ефективної взаємодії дитячого колективу з директором, працюючим персоналом центру, батьками, громадськими формуваннями центру, установами соціалізації, врахування дитячої думки під час формування та реалізації статутних завдань та підготовки розпорядчих документів у центрі.

Дитячий омбудсмен центру діє на підставі локального розпорядчого документу – Положення і регулює питання правових відносин між здобувачами освіти.

Змінити розмір шрифту
Контраст