Міністерство освіти і науки України

Вигодський навчально-реабілітаційний центр

Голова ККТ

_____________ Мальон Г. І.

 

 

М.П.

« 29» січня 2016 року

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі:

Код СPF 09123   “Природний газ”

Процедура закупівлі – відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

смт. Вигода

Зміст документації конкурсних торгів

 

Розділ 1. Загальні положення 1. 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
1.2. Інформація про замовника торгів
1.3. Інформація про предмет закупівлі
1.4. Процедура закупівлі
1.5. Недискримінація учасників
1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 2.1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів
 

 

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників
3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
5.2. Виправлення арифметичних помилок
5.3. Інша інформація
5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 6.1. Терміни укладання договору
6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю
6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення
1 2
1. 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VII /зі змінами/ (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених Законом.
1.2. Інформація про замовника торгів: Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
– повне найменування: Вигодський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
– місцезнаходження: вул. Д. Галицького, 7, смт. Вигода, Долинський район, Івано-Франківська область, 77552, Україна
– посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.

Адреса та телефон посадової особи замовника, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.

прізвище, ім’я, по батькові: Мальон Ганна Іллівна

посада: головний бухгалтер

 

 

адреса: вул. Д. Галицького, 7, смт. Вигода, Долинський район, Івано-Франківська область, 77552, Україна

телефон: (03477) 6-12-46

тел./факс: (03477) 6-12-46

E-mail: schoolzir@ukr.net

 

1.3. Інформація про предмет закупівлі  
– найменування предмета закупівлі: 09123000-7 «Природний газ»
– вид предмета закупівлі: Товар
–   місце поставки товарів,

–   кількість, обсяг поставки товарів:

Адреса: вул. Д. Галицького, 7, смт. Вигода, Долинський район, Івано-Франківська область, 77552, Україна

Загальний обсяг закупівлі становить 143468 метрів кубічних

– строк поставки товарів: Січень – грудень 2016 року
1.4. Процедура закупівлі Відкриті торги.
1.5. Недискримінаціяучасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
1.6. Інформація провалюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів (далі ПКТ) є Українська гривня. (UAH)
1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Усі документи, що мають відношення до ПКТ та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до ПКТ складені українською мовою

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
2.1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів Учасник, який отримав ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання ПКТ звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДКТ.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім робочих днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім робочих днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до  статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *

Ця вимога тут та далі в тексті ДКТ не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована * у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

Усі сторінки ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі*. Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується одним із документів:

–          випискою з протоколу засновників;

–          наказом про призначення;

–          довіреністю.

ПКТ запечатується в одному конверті учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

–  повне найменування і адреса замовника;

– назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

–  повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

– маркування: „Не відкривати” до 02 березня 2016 року до 11:00 години за Київським часом (зазначається дата та час розкриття ПКТ зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів), у разі внесення змін у ДКТ щодо зміни дати та часу розкриття – остаточну

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

– власне ПКТ, яка складена згідно з вимогами пункту 5.3 ДКТ

– документу, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів ПКТ, згідно до п.3.1 ДКТ;

– документального підтвердження відповідності ПКТ учасника технічним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником у п. 3.7 ДТК;

– документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим у п.3.6 ДКТ;

– документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі зазначеної у п. 3.6 ДКТ.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті ДКТ, розцінюється як невідповідність ПКТ умовам ДКТ

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Забезпечення ПКТ не вимагається
3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів Відсутні, через те, що забезпечення ПКТ не вимагається
3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними ПКТ вважаються дійсними впродовж 90календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ. Учасник має право:

–  відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників Відповідно до статті п.3 ст. 16 Закону замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі:

1) проведення процедури запиту цінових пропозицій;

2) закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо – та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; (З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення…)

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи, які зазначені в додатку №1 до цієї документації.

Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1- 1 , 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», передбачається для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Технічні вимоги:

Загальний обсяг закупівлі становить 143468,00 куб. м.

Природний газ, що за своїми показниками відповідає усім вимогам стандартів якості, які діють в Україні. Показники якості природного газу підтверджуються сертифікатами, які видаються хімічними лабораторіями газотранспортних та газовидобувних підприємств.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Не передбачається
3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

– спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

– місце подання пропозицій конкурсних торгів:

– кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

 

 

Особисто або поштою.

 

 

Україна, 77552, Івано-Франківська обл., Долинський район, смт. Вигода, вул. Данила Галицького, 7, кабінет «бухгалтерія»

 

02 березня 2016 року. До 11 : 00 години, за київським часом.

ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час

розкриття пропозицій

конкурсних торгів:

– місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

– дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

Україна, 77552, Івано-Франківська обл., Долинський район, смт. Вигода, вул. Данила Галицького, 7, кабінет «бухгалтерія»

 

02 березня 2016 року. об 11 : 01 години, за київським часом.

 

До участі у процедурі розкриття ПКТ замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів:

–  випискою з протоколу засновників;

–  наказом про призначення;

–  довіреністю.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт .

Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної ПКТ.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ.

Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття ПКТ.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України № 1197.

 

 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх ПКТ з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення: – відповідності учасника та ПКТ вимогам та умовам зазначеним у ДКТ; Усі ПКТ які відповідають вимогам та умовам ДКТ, та за відсутності підстав для відхилення які зазначені у ДКТ допускаються до оцінки. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої ПКТ.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття ПКТ.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію: ціни методом рангування. Найбільш економічно вигідною є та пропозиція, ціна якої є найнижчою та їй присвоюється найвищий ранг. Найменш економічно вигідною є та пропозиція, ціна якої є найвищою.

В разі, якщо ПКТ двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється.

5.3. Інша інформація Учасник подає свою власне ПКТ за наступною формою:

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *

(в разі його наявності)

__________________________________________________

(повне найменування Учасника)

код ЄДРПОУ___________________,

поштова адреса _________________________________________,

тел..___________________, e-mail _____________________.

1. Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника торгів на суму:

__________________________________________________________ (прописом)

№ п/п Найменування товару Од. виміру Кількість Ціна за одиницю, грн., з ПДВ Загальна вартість, грн., з ПДВ
1 Природний газ куб. м. 143468,00    

 

2. Умови та строки поставки – відповідно до основних умов договору, які зазначено в документації конкурсних торгів, зазначених у п.6.2 ДКТ.

3.Умови оплати – відповідно до основних умов договору, які зазначено в документації конкурсних торгів зазначених у п.6.2 ДКТ.

4. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

5. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції 90 календарних днів з дня кінцевого терміну подання пропозиції конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору.

 

________          _______________________             __________________

 посада                  підпис                             прізвище та ініціали

 

                МП                           дата

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів Замовник відхиляє ПКТ, у разі якщо:

1) учасник:

– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в розділі 3.6 ДКТ;

– не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ.

Інформація про відхилення ПКТ із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги у разі:

– відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

– виявлення факту змови учасників;

– порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

– подання для участі у них менше двох ПКТ;

– відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;

– якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

– ціна найбільш вигідної ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

– здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

– скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
6.1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт переможцю та про результати іншим учасникам надсилається у терміни, зазначені у ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт ПКТ.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються   до договору про закупівлю

 

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю:

1. Невід’ємною частиною договору є додатки, які учасник – переможець повинен надати під час його укладання:

– копії відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, тощо;

2.Предметом договору є код CPF 09123 «Природний газ».

3. Загальний обсяг товару становить 143 468,00 м.куб.,

4. Порядок здійснення оплати: розрахунки проводяться за фактично поставлений товар згідно накладних протягом 5 робочих днів.

Розрахунки за товар здійснюється без попередньої оплати, з відстрочкою платежу до 5 банківських днів з моменту підписання вищезазначених документів Замовником.

5. Ціна договору – відповідає ціні, зазначеній у ПКТ учасника-переможця, яка надана у складі його ПКТ за формою відповідно до 5.3 ДКТ

6. Термін та місце поставки: січень – грудень 2016 року;

вул. Д Галицького, 7 смт. Вигода, Долиського району, Івано-Франківської області.

7. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання     товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

8. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

9. Всі інші умови згідно чинного цивільного законодавства України.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог ДКТ або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну ПКТ з тих, строк дії яких ще не минув
6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Забезпечення виконання договору не вимагається

 

Рішення про затвердження ДКТ прийняте спільно на засіданні комітету з конкурсних торгів 29 січня 2016 року протокол № 6/2016.

 

 

Голова комітету                                                                                                 Мальон Г. І.

 

Заступник голови комітету                                                                           Яцків Г. М.

 

Секретар комітету                                                                                                            Жмуркевич В. О.

 

Члени комітету                                                                                                   Кобрин Л. Р.

 

                                                                                                                                    Іванів О. І.

 

Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності учасників вимогам встановлених в документації конкурсних торгів

Для юридичних осіб

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника:

 

1. Документи, які підтверджують відсутність інших підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі,         відповідно до статті 17 Закону Оригінал довідки учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме:

–    інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

–           інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація  про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону;

–           учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

–           службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

–           пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

2. Документ, що підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Довідка в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) у розділі “Діяльність у сфері державних закупівель”, в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
3. Документ, що підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було притягнуто, згідно із Законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Оригінал або копія документу виданого відповідним територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, не більше тридцяти добової давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
4. Документ, який підтверджує те, що: – службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку. – Оригінал або копія документу(ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України, яким підтверджується що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується,засудженим (ою) (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває.

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Оригінал або копія довідки або витягу з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією. Або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право надати документи, (оригінали або копії довідок, або довідки сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства. Довідка (в довільній формі), підготовлена безпосередньо учасником процедури закупівлі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
6. Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів) Оригінал або копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) (далі – Довідка) видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту. 1. Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією:

– про статус Учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що Учасник веде господарську діяльність до положень його статуту.

2. Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

3. Копія ліцензії на провадження певного виду діяльності.

8. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) яка містить відомості про підприємство:

а)         реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б)         керівництво (посада, прізвище,ім’я, по батькові);

в)         інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

9. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право надати документи, (оригінали або копії довідок, або довідки сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства.
10. Для платників ПДВ:

–           копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. ( у разі наявності), або

–           копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість ( у разі наявності)

11. Для платників єдиного податку:

–           копія свідоцтва про сплату єдиного податку. (у разі наявності), або

–           копія витягу з Реєстру платників єдиного податку ( у разі наявності)

12. Інформація (у вигляді довідки довільної форми), яка підтверджує відповідність цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у інструкції до конкурсних торгів. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника встановленим в Додатку 3 інструкції до конкурсних торгів.
13. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю в пункт 2 розділу VI інструкції до конкурсних торгів. Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (за наявності), або в проекті договору, який подається в складі пропозиції.
14. Документ, що підтверджує повноваження особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі. Може бути один з документів:

–           виписка з протоколу засновників,

–           копія наказу про призначення,

–           довіреність або доручення

–           інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

Учасник має право надати документи, (оригінали або копії довідок, або довідки сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства.

Копії документів завіряються згідно з нормами чинного законодавства.

 

Секретар ККТ                              _____________________                 Жмуркевич В. О.

 

Для фізичних осіб-підприємців

 

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника:

 

1. Правомочність на укладення договору про закупівлю 1.    Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. (У витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи, для підтвердження, що учасника зареєстровано (або не зареєстровано) в офшорних зонах).

2.   Копія паспорту фізичної особи-підприємця

3.    Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності)

2. Документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям визначених в статті 16 Закону Довідки в довільній формі про:

–           наявність обладнання та матеріально -технічної бази;

–           наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

–       наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (підтвердження надається у вигляді довідки із переліком аналогічних договорів ( не менше двох) і їх копій за період 2014-2015 рр.) ;

–       наявність фінансової спроможності (підтвердження надається у вигляді: копії балансу станом на 30.06.2015 року, копії звіту про фінансові результати за перше півріччя 2015 ріку, копія звіту про рух грошових коштів, довідка (-ок) з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3. Документ, який підтверджує відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону Оригінал довідки учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, асаме:

–   учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

–   службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

–   пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

4. Документ, що підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Довідка в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) у розділі “Діяльність у сфері державних закупівель”, в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)
5. Документ, що підтверджує, що службову (посадову) особу учасника,           яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто, згідно із Законом, довідповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Оригінал або копія документу виданого відповідним територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або про відсутність фізичної особи, яка є учасником в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, не більше тридцяти денної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
6. Документ, підтверджуючий, що:

–   фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

–   службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

– Оригінал або копія документу(-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України, що фізичну особу, яка є учасником та службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, засудженим(ою) (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Оригінал або копія довідки або витягу з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією. Або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право надати документи, (оригінали або копії довідок, або довідки сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства.

Довідка (в довільній формі), підготовлена безпосередньоучасником процедури закупівлі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

8. Відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів) Оригінал або копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) (далі – Довідка), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
9. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) яка містить відомості про підприємство:

а)   реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б)  керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

в)  інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

10. Копія ліцензії з додатками на провадження певного виду діяльності учасника.
9. Для платників ПДВ:

–   копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі наявності), або

–   копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість (у разі наявності)

10. Для платників єдиного податку:

–   копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі наявності), або

–   копія витягу з Реєстру платників єдиного податку (у разі наявності)

11. Інформація (в вигляді довідки довільної форми), яка підтверджує   відповідність   цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у інструкції конкурсних торгів. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника встановленим в Додатку 3 інструкції до конкурсних торгів.
12. Істотні умови, які обов’язково  включаються до договору про закупівлю вказані в пункт 2 розділу VI. Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з власноручним підписом учасника або уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (за наявності), або в проекті договору, який подається в складі пропозиції;
13. Документ, що  підтверджує повноваження особи щодо  підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі. Може бути один з документів:

–   виписка з протоколу засновників,

–   копія наказу про призначення,

–   довіреність або доручення

–   інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на  підписання документів.

У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були

дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

Примітки:

*   Копії документів   завіряються згідно з нормами чинного законодавства.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно законодавства складати, якийсь з вказаних документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених документацією з конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

Учасник має право надати документи,   (оригінали   або копії довідок, або довідки сформовані   в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства.

 

 

Секретар ККТ                              _________________                         Жмуркевич В. О.

підпис