• +380347761247 +380994357221 +380976277985

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

  • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиціЇ, становлення учнівського самоврядування;
  • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;
  • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
  • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
  • здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;
  • запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;
  • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
  • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;
  • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
  • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.
Змінити розмір шрифту
Контраст