• +380347761247 +380994357221 +380976277985

           Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Фізична реабілітація” 2016р. Дрогобицьки ПУ ім Івана Франка та  “Корекційна освіта”, професійна кваліфікація “викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології; дефектолог (тифлопедагог); вчитель початкових класів  шкіл для дітей з порушеннями зору; практичний психолог закладів освіти” – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ) 2018 рік; сестра медична 2011 рік.

                Набуті компетенції: знання фундаментальних положень філософії освіти, психології та педагогіки, професійно-педагогічних дисциплін, науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу у  дошкільних, спеціальних закладах освіти; здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі навчання дітей з порушеннями зору; здатність використовувати професійно-профільовані знання при плануванні професійної діяльності тифлопедагога, визначенні її пріоритетних напрямків у конкретній установі.          

         Загальний і медичний стаж роботи – 5 років,  педагогічний  стаж роботи – 1 рік. Стаж роботи за посадою заступника – 1 місяць. 

     Досвід роботи: сестра медична, сестра медична старша (перша кваліфікаційна категорія), вчитель (спеціаліст), заступник директора Вигодського НРЦ.  Забезпечує роботу психолого-медико-педагогічної комісії, структурних підрозділів центру: медичного, групи вчителів-дефектологів, інструктора з фізичної культури, логопедичної служби. Відповідає за дотримання Державних стандартів навчання дітей з особливими освітніми потребами, норм харчування у закладі, медичне забезпечення, виконання програм реабілітації дітей з інвалідністю, складання Індивідуальних програм розвитку, оздоровлення вихованців. Організовує внутрішню систему забезпечення якості освіти та  поточне управління  визначеними підрозділами, є його повноважним представником, організатором навчально-реабілітаційного процесу. 

            Впевнена користувачка офісної техніки, ПК та навчальних ресурсів (MS Office, MS Word, MS PowerPoint, Excel, Outlook Express, Internet, ресурсів GOOGL. 

        Член обласного осередку ВГО “Асоціація тифлопедагогів України”, ГО “Step into life”.

         Викладає предмети корекційно-розвиткового циклу.

   Управлінська проблема, яку досліджує – ” Упровадження системи медико-педагогічних інновацій для соціальної адаптації вихованця”.

     Педагогічна проблема, яку досліджує – “Моделювання реальної ситуації у процесі засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування”.

Змінити розмір шрифту
Контраст