Практичний психолог Якимів Софія Орестівна

Освіта 2017 рік-ступінь вищої освіти – магістр,спеціальність “соціальна педагогіка”, професійна кваліфікація “соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти,викладач соціальної педагогіки”, диплом з відзнакою, ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника” (м.Івано-Франківськ). Інформація про рівень кваліфікації за національною рамкою кваліфікацій – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Набуті компетентності: знання і розуміння правових аспектів управління навчальним закладом; теорії психології і соціальної педагогіки, технік управлінської діяльності, управління змістом соціальної і психологічної роботи, методик викладання цих предметів, методик проведення досліджень та їх інтерпретація, узагальнення тощо.

Загальний, педагогічний  і стаж  роботи за посадою – 3 роки.  Кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії.

Характеристика виконуваної роботи:  здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі. Проводить соціальну необхідну роботу з пільговим контингентом учнів щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільне корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді, впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупованням соціальному ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.

Співавторка, організатор   і куратор проекту “Step into life”, член одноіменної громадської організації, психолого-медико-педагогічної комісії центру, педагогічної ради.

Постійно удосконалює свою педагогічну майстерність.  Сертифіковано (IELTS) володіє англійською мовою, арттерапевтичними методиками, казкотерапією, фотомистецтвом, та ін.

Упевнена користувачка багатьох ІКТ програмних продуктів.