Available courses


Навчальні програми для 5-9 (10) класів  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Укладачі: Батіщева Р.П.  (2015)

Підручник - Біологія: піруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6 кл. Л. І. Остапченко та ін. 2014

Підручник Англійська мова 7 клас Карпюк 2015

Hi guys, we are going to learn new staff about English here.

Навчальний курс Алгебра 7 клас розроблено відповідно до навчальної програма для учнів 5-9(10) класів  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Укладач Гудим І.М. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.– Київ, 2015.

Підручник. Алгебра: Підручник для учнів  7 класу загальноосвітніх навчальних закладів\ О.С.Істер; – Київ: Генеза, 2015.


Навчальний курс Алгебра 7 клас розроблено відповідно до навчальної програма для учнів 5-9(10) класів  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Укладач Гудим І.М. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.– Київ, 2015.

Навчальний курс Зарубіжна літератуа 7 клас розроблено відповідно до навчальної програма для учнів 5-9(10) класів  спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Укладач Гудим І.М. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.– Київ, 2015.

Програма "Мистецтво" (оновлена) 2017р, авт.Л.Масол, В.Коваленко,Г.Сотська, Г. Кузьменко та ін.

Підручник. Мистецтво 8 клас  авт. Л.Кондратова, Тернопіль Навчальна книга -Богдан,2018

Курс соціалізації та імпакт інвестування випускників 10 класу

Навчання в 2 класі буде проводитись за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272

Міісією виховної роботи початкової школи є різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві. Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це здобувачі освіти , які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України.


 Виховні заняття передбачають формування комунікативного, інтелектуального, морального, естетичного і фізичного потенціалу кожного вихованця, який має володіти цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами та методами самопізнання та саморозвитку, ціннісним ставленням до себе, соціуму та навколишнього середовища.

Курс призначенений для педагогів Вигодської спеціальної школи для вивчення системи дистенційного навчання Moodle.

Moodle - це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти. Тобто обрати для впровадження в навчальному закладі саме Moodle - це те саме, що обрати, як іноземну мову для вивчення - англійську.