ФОРУМ ЗАПИТАНЬ БАТЬКІВ

ЗАПИТАННЯ ЧИ ШКОЛА Є ДЕРЖАВНОЮ?

ВІДПОВІДЬ ТАК, НАША ШКОЛА Є КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ, В ЯКІЙ ОСВІТА І РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО, ЗАСНОВНИКОМ ШКОЛИ Є ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, ТОМУ ЗАКЛАД Є ОБЛАСНОЮ УСТАНОВОЮ І ЄДИНОЮ ЦЬОГО ПРОФІЛЮ В ОБЛАСТІ

ЗАПИТАННЯ ЧИ ШКОЛА ВИДАЄ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА?

ВІДПОВІДЬ ТАК, ШКОЛА ВИДАЄ ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА, ТАКІ Ж, ЯК І ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 10 КЛАСУ – СВІДОЦТВО ПРО ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, А ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 12 КЛАСУ -СВІДОЦТВО ПРО ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗАПИТАННЯ ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НАВЧАННЯ УЧНЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ ВІД НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ (ЛІЦЕЇ ЧИ ГІМНАЗІЇ)?
ВІДПОВІДЬ: НАВЧАННЯ У НАЗВАНИХ ТИПАХ ЗАКЛАДІВ Й СПРАВДІ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
1) ОКРІМ ПРЕДМЕТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ) НАШІ ДІТИ МАЮТЬ ДОДАТКОВІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ У ПОЧАТКОВІЙ, БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ. ЦЕ ТАКІ ПРЕДМЕТИ:
1.СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ – КУРС ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРОСТОРІ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ЦІЛИЙ ЦИКЛ ВИРОБЛЕННЯ В ДИТИНИ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК ТА КОМПЕТЕНЦІЙ;
2.РИТМІКА-КУРС РИТМІЧНО-СЛУХОВИХ ТА РУХОВИХ АКТИВНОСТЕЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ В ДИТИНИ ЗДОРОВ”ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І УЗГОДЖЕННЯ РУХОВИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ;
3.РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ – КУРС ДОДАТКОВОГО ОПАНУВАННЯ МОВНИМИ ТА МОВЛЕННЄВИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ ДИТИНОЮ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ І УЗГОДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВОЇ І ЛІВОЇ ПІВКУЛЬ МОЗКУ, КУРС ВКЛЮЧАЄ ЛОГОПЕДИЧНУ РОБОТУ;
4.ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА-КУРС ЗДОРОВ”ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ВІДПОВІДНО ДО ДІАГНОЗУ ДИТИНИ, РОЗВИТОК МОТОРИКИ М”ЯЗІВ ТА ТАКТИЛЬНИХ ВІДЧУТТІВ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ КООРДИНАЦІЇ РУХІВ;
5.КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ-КУРС ОБСТЕЖЕННЯ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА, ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОТИ ЗОРУ, ЗОРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЇХ ДОЗУВАНЬ, ПОКАЗІВ, ПРОТИПОКАЗІВ (ВИВЧАЄТЬСЯ ДО 7 КЛАСУ).
2) У ЗВ”ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ЦІ ПРЕДМЕТИ ЗБІЛЬШУЮТЬ КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН, НАВЧАННЯ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ ЗБІЛЬШЕНО НА ОДИН КАЛЕНДАРНИЙ ТА, ВІДПОВІДНО, НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ДІТИ НАВЧАЮТЬСЯ НЕ З 1 ПО 9 КЛАС, А З 1 ПО 10 КЛАС. У СТАРШІЙ ШКОЛІ, ВІДПОВІДНО 11-12 КЛАС, НАВЧАННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ;
3) У ШКОЛІ ДИТИНА ОТРИМУЄ НЕ ЛИШЕ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС, А Й ПОСТІЙНУ, СИСТЕМНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТОГО ПОРУШЕННЯ, ЯКЕ МАЄ. ПРО ЦЮ СИСТЕМУ ЧИТАЙТЕ ОКРЕМО У НАШОМУ ФОРУМІ.

ЗАПИТАННЯ: ЩО ТАКЕ ПОСТІЙНА СИСТЕМНА РЕАБІЛІТАЦІЯ?
ВІДПОВІДЬ: ПОСТІЙНА СИСТЕМНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У НАШІЙ ШКОЛІ ЦЕ КОМПЛЕКСНА БАГАТОЕТАПНА СИСТЕМА МЕДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ, ПОСТІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ, ЩО ДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПІДТРИМУВАТИ, РОЗВИВАТИ, КОМПЕНСОВУВАТИ, ЗБАЛАНСОВУВАТИ ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ, ОРГАНУ ЗОРУ ЗОКРЕМА.

ЗАПИТАННЯ: ЧИ СКЛАДАЮТЬ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ ЗНО?
ВІДПОВІДЬ: ТАК, СКЛАДАЮТЬ, У ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЯК І ВСІ ДІТИ.

ЗАПИТАННЯ: ЧИ СКЛАДАЮТЬ УЧНІ ШКОЛИ ДПА?
ВІДПОВІДЬ: НІ, ВІД СКЛАДАННЯ ДПА НАШІ УЧНІ ЗВІЛЬНЕНІ, ОДНАК, ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ МОЖУТЬ І МАЮТЬ ПРАВО ЙОГО СКЛАДАТИ.

ЗАПИТАННЯ: ЧИ ВСТУПАЮТЬ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ ДО ВУЗів?
ВІДПОВІДЬ: ЗВИЧАЙНО, НА ПІЛЬГОВИХ (ПРИ ІНВАЛІДНОСТІ) ТА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ, АДЖЕ МИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД І НАВЧАЄМОСЬ ЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, ВИДАЄМО ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

ЗАПИТАННЯ: ЯКУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ОТРИМАЄ ДИТИНА В ШКОЛІ?
ВІДПОВІДЬ: РЕАБІЛІТАЦІЮ І КОРЕКЦІЮ ТОГО ПОРУШЕННЯ, ЯКЕ ДИТИНА МАЄ.

ЗАПИТАННЯ: ЯКИМ ЧИНОМ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ШКОЛІ?
ВІДПОВІДЬ: ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА, ВІДПОВІДНО ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРІВ ОФТАЛЬМОЛОГІВ. ВОНА ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМНУ (2-3 РАЗИ У РІК) АПАРАТНУ, МЕДИКАМЕНТОЗНУ, ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНУ ТА ВІТАМІННУ РЕАБІЛІТАЦІЮ КУРСОМ ПО 10 ПРОЦЕДУР ЗА 10 ДНІВ. ЯКЩО ЛІКАР ПРИЗНАЧАЄ ІНШИЙ КУРС, МИ ВИКОНУЄМО ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАПИТАННЯ: ЯКІ АПАРАТИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЗОРУ Є У ШКОЛІ?
ВІДПОВІДЬ: УСІ 15 АПАРАТІВ ЯК ДЛЯ КОРЕКЦІЇ, ТАК І ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ОРГАНУ ЗОРУ У ШКОЛІ Є.

ЗАПИТАННЯ: ЧИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШКОЛА ДОВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ НА НАВЧАННЯ?
ВІДПОВІДЬ: ТАК, МИ ЩОДЕННО ДОВОЗИМО ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ВІДДАЛІ ВІД ШКОЛИ ВІД 3 ДО 15 КІЛОМЕТРІВ І ЩОТИЖНЯ ДОВОЗИМО ТИХ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У МЕЖАХ 60 КІЛОМЕТРІВ.

ЗАПИТАННЯ: ЧИ МОЖУТЬ У ШКОЛІ ПРОЖИВАТИ ДІТИ?
ВІДПОВІДЬ: ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ У ШКОЛІ ОБЛАДНАНО СУЧАСНИЙ ПАНСІОН З ДВОХМІСНИМ РОЗМІЩЕННЯМ. У ШКОЛІ МОЖУТЬ ПРОЖИВАТИ ЛИШЕ ТІ ДІТИ, ЯКІ ДОБИРАЮТЬСЯ ДО ШКОЛИ БІЛЬШЕ, ЯК 1 ГОДИНУ, АБО ТІ, ЯКИМ У ПРОГРАМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ РЕКОМЕНДОВАНІ ФІЗИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ДО ПЕРЕСУВАННЯ.