ОФТАЛЬМОКОРЕКЦІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ

Звичайно, ж, що кожному, хто знайомиться із нашою школою, чи навчається у ній, цікавим є не лише освітній процес, а й офтальмокорекційний, з яким детальніше можна ознайомитись на цій сторінці та сторінках, що відкриваються у додатковому меню до неї.
Отже, наша школа працює за режимом “школи повного дня”, де освітній процес відбувається у поєднанні із офтальмокорекцією та реабілітацією основного порушення. Як правило – це зоровий аналізатор.
Це порушення ми корегуємо за допомогою медикаментозної терапії, фізіотерапії, апаратної корекції та лікування, а також шляхом персонального дозування і визначення зорових навантажень кожного учня.
До того ж, кожен урок, і кожен елемент позашкільної діяльності чи розпорядку дня, що проводиться у нашій школі, має корекційне спрямування, суть якого полягає у проведенні через кожних 20 хвилин роботи зорового аналізатора спеціальних вправ з його розвантаження та/чи дозування зорових навантажень, застосування у освітньому процесі спеціальних електронних, озвучувальних та збільшувальних пристроїв, аудіобібліотеки, пристосувань для письма і читання, в тому числі за системою Брайля,тощо.
Наші учні користуються підручниками зі збільшеними шрифтами та/або зошитами зі спеціальною розміткою.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДОПОВНЕНО ПРЕДМЕТАМИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ У ПОЧАТКОВІЙ, БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ. ЦЕ ТАКІ ПРЕДМЕТИ:
1.СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ – КУРС ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРОСТОРІ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ЦІЛИЙ ЦИКЛ ВИРОБЛЕННЯ В ДИТИНИ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК ТА КОМПЕТЕНЦІЙ;
2.РИТМІКА-КУРС РИТМІЧНО-СЛУХОВИХ ТА РУХОВИХ АКТИВНОСТЕЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ В ДИТИНИ ЗДОРОВ”ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І УЗГОДЖЕННЯ РУХОВИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ;
3.РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ – КУРС ДОДАТКОВОГО ОПАНУВАННЯ МОВНИМИ ТА МОВЛЕННЄВИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ ДИТИНОЮ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ І УЗГОДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВОЇ І ЛІВОЇ ПІВКУЛЬ МОЗКУ, КУРС ВКЛЮЧАЄ ЛОГОПЕДИЧНУ РОБОТУ;
4.ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА-КУРС ЗДОРОВ”ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ВІДПОВІДНО ДО ДІАГНОЗУ ДИТИНИ, РОЗВИТОК МОТОРИКИ М”ЯЗІВ ТА ТАКТИЛЬНИХ ВІДЧУТТІВ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ КООРДИНАЦІЇ РУХІВ;
5.КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ-КУРС ОБСТЕЖЕННЯ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА, ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОТИ ЗОРУ, ЗОРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЇХ ДОЗУВАНЬ, ПОКАЗІВ, ПРОТИПОКАЗІВ (ВИВЧАЄТЬСЯ ДО 7 КЛАСУ).
У ЗВ”ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ЦІ ПРЕДМЕТИ ЗБІЛЬШУЮТЬ КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН, НАВЧАННЯ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ ЗБІЛЬШЕНО НА ОДИН КАЛЕНДАРНИЙ ТА, ВІДПОВІДНО, НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ДІТИ НАВЧАЮТЬСЯ НЕ З 1 ПО 9 КЛАС, А З 1 ПО 10 КЛАС. У СТАРШІЙ ШКОЛІ, ВІДПОВІДНО 11-12 КЛАС, НАВЧАННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ;