ПАНСІОН

ПАНСІОН (ЗАСТАРІЛА  НАЗВА — ІНТЕРНАТ), згідно  5.2. Статуту школи — це структурний підрозділ з частковим або повним утриманням
учнів, яке здійснюється за рахунок Власника (Засновника) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або за індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.

Зарахування дитини до інтернату (пансіону) спеціальної школи здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця), рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1780), та наказу директора.

Зарахування до інтернату (пансіону) спеціальної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини учень (вихованець) може перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул.

За заявою батьків або інших законних представників учнів (вихованців), за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини діти із встановленою інвалідністю, які є учнями спеціальних шкіл, розташованих за межами регіону, де проживають (перебувають) їх батьки або інші законні представники, можуть перебувати в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи таку кількість вихідних та святкових днів, крім канікул, яка відповідає індивідуальним потребам дітей.

У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті (пансіоні) спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини забезпечує в разі необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

Для перебування учнів у спеціальній школі у вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей із встановленою інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату (пансіону) спеціальної школи.

ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАННЯ УЧНІВ У ПАНСІОНІ НЕ СПРАВЛЯЄТЬСЯ.

РОЗМІЩЕННЯ УЧНІВ У ПАНСІОНІ НА ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID — 19 — ОДНОМІСНЕ. 

У РЕЖИМІ ЗВИКЛОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ-ДВОХМІСНЕ.

НА ДАНИЙ ЧАС У ПАНСІОНІ ВІЛЬНІ 19 МІСЦЬ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ.