Кадровий склад

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

Станом на 01.09.2020 року у Вигодській спеціальній школі працює 80 працівників.

Педагогічний персонал:

директор,

3 заступники директора,

18  учителів,

7 вихователів,

2 вчителі-дефектологи (тифлопедагог та ортопедагог);

2 чергових з режиму (старших);

1 вчитель-логопед;

1 педагог-організатор;

1 практичний психолог.

Повну вищу освіту мають всі педагогічні працівники. 4 педагогічних  працівників здобувають другу (корекційну) вищу освіту у ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 16 педагогів (30%), першу – 8 (15%), другу – 6 (23%), спеціаліст – 11 (32%).

Педагогічне звання “учитель – методист” – 5 педагогів, “вихователь-методист” – 1, “старший учитель” – 6, “старший вихователь” – 1.

Медичний персонал:

лікар-офтальмолог;

лікар ерготерапевт;

Сестра медична – 5.

Обслуговуючий персонал:

фахівці-11; спеціалісти – 3; робітники – 20.