КАДРОВИЙ І ЯКІСНИЙ СКЛАД ШКОЛИ

Кадровий потенціал спеціальної школи є якісним і високофаховим, оскільки на його спроможностях і фаховому рівні побудований якісний освітній процес.

Загальна чисельність працюючого персоналу складає 87 осіб.

З них: педагогічного складу – 45; обслуговуючого – 42 – з них медичного – 9; інженерного – 9. Найстаршому працюючому в школі – 63 роки, наймолодшому – 20 років, педагогів пенсійного віку немає. Середній вік працюючих педагогів -37 років, медиків -29 років, обслуговуючого 44 роки. Гендерний склад працюючих – 66 – жінок, 21 – чоловік.

Характеристики педагогічного персоналу: повна вища освіта у 45 осіб, що складає 100%, з них: чотири повні вищі освіти має директор спеціальної школи, 3 повні вищі освіти -заступник директора; дві повні вищі освіти  мають 13 осіб; одну – 30. Лише корекційну освіту має 2 педагогів, усі решту мають предметну освіту. Корекційну освіту мають 58% працюючого колективу за всіма нозологіями.

Попредметний розподіл працюючих педагогів наступний: аспіранти – 2 (з фізики (спеціальність матеріалознавство) та з економіки (спеціальність демографія, економіка праці); освіту за напрямками економіка та менеджмент мають 9 осіб; за напрямками фізична культура/лікувальна фізична культура/фізична реабілітація – 11; за напрямками ІКТ; STEAM – 12; за напрямками філологія – 11, в тому числі іноземні мови: англійська – 8, європейські – 5: в тому числі польська – 1, італійська – 1, німецька – 2, французька – 1; за математичним напрямком – 5; за природничим – 12; з  історії і суспільствознавства – 2; початкове навчання – 12; психологія – 6; соціальна педагогіка та соціальна робота – 3. Кваліфікації педагогічного персоналу: за званнями – «методисти» -5 осіб; «старший учитель/вихователь» – 4; за категоріями – «вища» – 16 осіб; «перша» – 6 осіб; «друга» -14 осіб; «спеціаліст» – 15 осіб.

Характеристики обслуговуючого персоналу: медичний персонал – 9 осіб (лікар ерготерапевт (медична і педагогічна освіта); лікар офтальмолог дитячий; сестра медична з дієтичного харчування; 2 сестри цілодобового поста; 4 фізіотерапевти/ плеоптоортоптисти. Вищу категорію мають 2 особи. Решта персоналу школи – повну вищу освіту мають – 16 осіб,  що складає його третину, в тому числі дві повні вищі освіти мають 3 особи.

Додаток-23-інформація-про-якісний-склад-педагогічних-працівників-2022-2023