ОСВІТНІЍ ПРОЦЕС

Освітній процес у закладі забезпечено на підставі Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 року “Про затвердження  Державного стандарту початкової освіти”, наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 814 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами”, від 16.08.2018 року “Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року №814”, спільного наказу МОН і МОЗ України №144 від 20.02.2013 року “Про затвердження державних санітарних норм і правил”, наскрізної програми та навчального плану, структури навчального року, розкладу занять, інших документів, Статуту школи