ОСВІТНІЍ ПРОЦЕС

Освітній процес у закладі забезпечено на підставі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 року «Про затвердження  Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами», від 16.08.2018 року «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року №814», спільного наказу МОН і МОЗ України №144 від 20.02.2013 року «Про затвердження державних санітарних норм і правил», наскрізної програми та навчального плану, структури навчального року, розкладу занять, інших документів, Статуту школи